Nood aan een eenvormig LEZ-beleid in alle steden

Een LEZ  of lage-emissiezone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Na de invoering van de LEZ in Antwerpen, pakt Brussel vanaf januari 2018 de luchtkwaliteit van onze hoofdstad aan.

LEZ verbetert volksgezondheid
Uit verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt immers dat de slechte luchtkwaliteit in steden een negatieve impact heeft op de gezondheid van zijn inwoners, bezoekers en pendelaars. Om de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid te verbeteren, willen de beleidsmakers nu ook naast Antwerpen in Brussel - en later ook in Gent en Mechelen bijvoorbeeld - de meest verontreinigende voertuigen weren.  En dat is maar goed ook om de stedelijke milieuproblematiek aan te pakken.

LEZ-aanpak niet consequent

Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing. Als je een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijg je (na een bepaalde overgangsperiode) een administratieve boete.

Elke stad of gemeente bepaalt echter zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer. In tegenstelling tot Antwerpen, waar de LEZ beperkt is tot de binnenstad en een deel van Linkeroever, kiest Brussel ervoor om de lage-emissiezone in alle 19 gemeenten door te voeren vanaf januari 2018. In Mechelen en Gent, waar respectievelijk in de loop van 2018 en tegen 2020 lage-emissiezones gepland zijn, zal het wellicht nog anders zijn.

Er is met andere woorden geen eenduidigheid, geen centraal bepaald algemeen beleid. Dit leidt voor automobilisten tot verwarrende toestanden én zet ook druk op de omliggende gemeenten van een LEZ. Aangezien niet alle doorgaand verkeer nog door een LEZ mag rijden, krijgen omliggende gemeenten af te rekenen met overlast: de meest vervuilende wagens passeren immers nu daar en in grotere getale.

De invoering van lage-emiessiezones is iets wat op nationaal niveau zou bepaald moeten worden en wat gelijktijdig in alle steden zou doorgevoerd moeten worden onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde uitdoofperiode.

LEZ zonder uitdoofperiode is asociaal

Bij de invoering van lage-emissiezones wordt er een overgangsperiode voorzien, waarbij enkel waarschuwingen gegeven worden. Maar na een aantal maanden, voor het geval van Brussel is dat na 9 maanden, krijgen bestuurders administratieve boetes bij het niet-naleven van de toegangscriteria. Ook de tachtigjarige oude weduwnaar die in het stadscentrum woont en met zijn twintigjarige dieselwagentje boodschappen doet. Hij is genoodzaakt om zich te beroepen op openbaar vervoer voor zijn verplaatsingen. Of hij kan een andere wagen kopen. Op tachtig jaar iets wat je niet zomaar meer doet. Een uitdoofperiode voor oude (diesel-)wagens zonder administratieve sancties zou een veel betere aanpak zijn en bovendien minder kwaad bloed zetten en meer goodwill creëren voor de algemene acceptatie van LEZ.

delen met vrienden

bel gratis 0800 17 023 of mail ons

je kan tot 4 auto's eenvoudig met elkaar vergelijken

sluitenmenu sluiten

je recent bekeken auto's

sluitenmenu sluiten